Dịch vụ

My Services

Với 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Truyền thông – Tiếp thị, tôi và đội ngũ cung cấp dịch vụ nội dung chất lượng cho khách hàng và đối tác của mình.  

Ghostwriting

Còn gọi là Viết ẩn danh/Chấp bút. Phù hợp với cá nhân muốn tạo nội dung cho blog, bản tin, bài đăng mạng xã hội nhưng thiếu thời gian viết, thiếu kỹ năng viết; những cá nhân hoặc đơn vị cần viết sách để xây dựng thương hiệu, chia sẻ giá trị cho cộng đồng và tạo thu nhập thụ động.  

Content Marketing

Lập kế hoạch chiến lược và sáng tạo nội dung đa dạng, đa kênh phù hợp với nhu cầu truyền thông, tiếp thị và bán hàng của thương hiệu: Nội dung video, website, blog, landing page, bài đăng mạng xã hội, PR báo chí, slogan, câu chuyện thương hiệu, email, profile, catalogue, brochure, flyer… 

Tư vấn Nội dung

Tư vấn xây dựng nhân hiệu chân thực, khác biệt và mạnh mẽ thông qua sức mạnh của Content và Copywriting: Giá trị cốt lõi, chuyên môn/ngách, thông điệp định vị, slogan, phong cách truyền thông và kế hoạch nội dung cụ thể để trở thành người ảnh hưởng trong lĩnh vực của mình. 

Trải nghiệm tư vấn

Một buổi tư vấn miễn phí 45 phút về thương hiệu cá nhân và truyền thông/sáng tạo nội dung cho thương hiệu cá nhân.