Tài nguyên

My Resources

Thư viện tài nguyên phong phú gồm ebook, template, checklist, công cụ… hữu ích giúp bạn truyền thông/sáng tạo nội dung thu hút và hiệu quả hơn cho thương hiệu của mình. 

TOOL CHECKLIST

Phong cách truyền thông cho nhân hiệu

17 công cụ thể hiện phong cách truyền thông cho thương hiệu cá nhân

MINI EBOOK

6 bí kíp Copywriting để tạo nội dung gây ảnh hưởng

6 nguyên tắc Copywriting cốt lõi cho nội dung có sức thuyết phục cao

NEWSLETTER

Your Brand Hacks - Personal Branding with Copywriting

Bản tin giúp xây dựng thương hiệu cá nhân tốt hơn với kỹ năng Copywriting

Tư vấn 1-1

Một buổi tư vấn miễn phí 45 phút về thương hiệu cá nhân và truyền thông/sáng tạo nội dung cho thương hiệu cá nhân.