Tài nguyên

My Resources

Thư viện tài nguyên hữu ích (ebook, template, checklist, công cụ…) giúp sáng tạo nội dung thu hút và hiệu quả hơn cho thương hiệu. 

TOOL CHECKLIST

Phong cách truyền thông cho nhân hiệu

17 công cụ thể hiện phong cách truyền thông cho thương hiệu cá nhân.

MINI EBOOK

6 bí kíp Copywriting để tạo nội dung gây ảnh hưởng

6 nguyên tắc Copywriting cốt lõi cho nội dung có sức thuyết phục cao.

words-have-power-related-word-cloud-hand-drawing-tablet-concept-pc-55339665

NEWSLETTER

Your Brand Hacks - Personal Branding with Copywriting

Bản tin giúp xây dựng nhân hiệu chân thực và khác biệt với kỹ năng viết Copywriting.

a949eed0877ab40f6dcf07495742e973

Trải nghiệm tư vấn

Một buổi tư vấn miễn phí 45 phút về thương hiệu cá nhân và truyền thông/sáng tạo nội dung cho thương hiệu cá nhân.