Khóa học

My Courses

Những kiến thức, kinh nghiệm về nhân hiệu, sáng tạo nội dung, Copywriting và Storytelling – hành trang không thể thiếu cho quá trình xây dựng thương hiệu. 

Be You
Viết để xây dựng nhân hiệu

Khóa học kèm cặp về kỹ năng viết để xây dựng nhân hiệu. Với Be You, học viên biết cách tỏa sáng một cách trung thực và độc đáo nhờ tìm ra tiếng nói thương hiệu riêng, sử dụng sức mạnh của ngôn từ và sáng tạo nội dung chuyên nghiệp.

Copyselling
Viết để bán hàng hiệu quả

Khóa học đào tạo kỹ năng viết để bán hàng hiệu quả. No Sales no money. Copyselling giúp học viên tạo ra những thông điệp cuốn hút, thuyết phục và kích thích hành động từ người đọc, từ đó gia tăng hiệu suất bán hàng và phát triển kinh doanh.

Trải nghiệm tư vấn

Một buổi tư vấn miễn phí 45 phút về thương hiệu cá nhân và truyền thông/sáng tạo nội dung cho thương hiệu cá nhân.