Xây dựng thương hiệu cá nhân là hành trình của lòng can đảm

John Wayne, cố diễn viên nổi tiếng người Mỹ đã từng nói: “Can đảm không phải là không sợ hãi, mà là đương đầu với nỗi sợ và vượt qua nó.” Tôi cho rằng, điều này cũng đúng với bất cứ ai luôn khao khát xây dựng một thương hiệu cá nhân chân thực và …

Xây dựng thương hiệu cá nhân là hành trình của lòng can đảm Read More »